parallax background

Stötestenen

juli 6, 2016
82770-607d22a3b97c4f80a876ade0059b5a32
Den stora skökan
juli 6, 2016
82770-0b6f53ef68854bdca48090c6399f79f9
Jerusalems historia och framtid studiebok
juli 6, 2016

Skrifternas vittnesbörd om Messias gudomlighet


I denna högaktuella, viktiga bok klarlägger Lars Enarson med skärpa Messias gudomlighet genom hela Bibeln. Men han visar också att precis som Jesu enhet med Fadern blev en stötesten för de judiska ledarna, så blev efterhand hans mänskliga identitet som jude och arvinge till Davids tron en stötesten för Kyrkan. Vi behöver återupptäcka Skrifternas vittnesbörd om Messias i vår tid.

”Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.”

Comments are closed.