Rapport från Sydafrika

Ett visdomsord till Sverige: Rapport från mötesresa nov 2016
november 16, 2016
The Messianic Church Rising av Dr. Robert D. Heidler
december 11, 2016

”När lejonet ryter, vem skulle då inte bli rädd? När Herren Gud talar, vem skulle då inte profetera?” Am 3:8

Jag har just återvänt från en intensiv mötesresa i Sydafrika där jag hållit tre olika böneskolor om att vara väktare på Jerusalems murar. I alla lyfte jag fram Daniel som föredöme. Det står om honom:

”I Darejaveshs första regeringsår … kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.” Dan 9:1-3

Det var Daniels kunskap från Skrifterna som utgjorde grunden för hans starka bönetjänst. Så är det också för oss idag. Det är utifrån den trogna, dagliga bibelläsningen som vi får den styrka och vägledning vi behöver för att kunna vaka i bön för Israel och Jerusalems upprättelse.

Som väktare på Jerusalems murar är vi kallade att påminna Gud om hans Ord.

”På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro, och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.” Jes 62:6-7

”Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro” översätts också i flera Biblar: ”Ni som påminner HERREN, unna er ingen ro”. Det var när Daniel läste i Jeremia hur lång tid Gud sagt att fångenskapen skulle vara som han började ropa till HERREN ”med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska” för att påminna Gud så att hans löfte skulle gå i fullbordan.

”Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och harm från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.” Dan 9:16-19

Vi är inte kallade att be vår vilja utan Guds vilja och då måste vi söka den i den enda rätta källan som finns nämligen Guds eget Ord. Det så lätt att vi börjar be utifrån vårt eget perspektiv och inte från Guds. Jeshua blev tvungen att till och med tillrättavisa Petrus med orden: ”Gå bort från mig, Satan! Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.” (Mt 16:23) Vi måste läsa Skrifterna noggrant under bön för att få Guds tankar och perspektiv. Då kan vi be enligt Guds vilja och få bönesvar. Petrus skrev:

”Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.” 2 Pe 1:19

Det finns så många olika människotankar idag. Vi måste låta det profetiska ordet i Skrifterna vägleda oss genom att vi dagligen studerar det.

Jag kan inte nog betona nyttan av bibelläsningsplanen Dagligt Bröd som vi har tagit fram. Det är nu sjätte året som jag läser igenom Bibeln enligt denna uppläggning. Och vilken välsignelse den har varit för mig och så många andra. ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” (Mt 4:4) Jag har blivit andligt välmående och stark av ta del av den dagliga, balanserade dieten från Guds Ord enligt denna bibelläsningsplan. Det är en skillnad mellan att bara läsa Guds Ord och att dagligen, bokstavligen, leva av Guds Ord. Att dagligen äta av Orden som utgått från Guds mun. ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig … så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” (2 Tim 3:16-17)

Vi ska inte bara ta del av bibelundervisning från andra. Ingenting kan ersätta behovet av att vi själva läser Bibeln! David skrev: ”Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd.” (Ps 119:99)

Under resan i Sydafrika påminde Herren mig om befallningen att göra lärjungar. Det är vårt stora uppdrag! ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.” (Matt 28:18-20)

Det första steget i ett sant lärjungaskap är en daglig bibelläsning. Jeshua sa: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” (Joh 8:31-32) Det är dags att vi blir sanna lärjungar och börjar göra lärjungar. Den messianske rabbinen Dr. Daniel Juster skriver om vår bibelläsningsplan Dagligt Bröd:

“My friend Lars Enarson has given the time and energy to understand the Bible from a Jewish contextual point of view. He has now produced a reading and diary plan that will be a great gain for the Messianic Body. One of the keys to discipleship is quality time given to reading the Word. I warmly commend this reading guide for devotions. I will be using it!”

Om du ännu inte har skaffat vår bibelläsningsplan Dagligt Bröd så rekommenderar jag dig varmt att göra det. Läsåret har redan börjat men det fina är att du kan hoppa in och börja läsa i den precis när som helst under året. Läs mer om Dagligt Bröd här på engelska och här på svenska där du också kan beställa den.

Jag tog med mig så många Dagligt Bröd jag kunde i bagaget till Sydafrika men det räckte inte på långt när till alla som ville ha den. Nu måste vi trycka upp en extra upplaga i Sydafrika till alla som står på kö. Härliga problem! Här är ett färskt vittnesbörd från en av deltagarna:

”I cannot explain what a blessing Daily Bread has been to my husband and I!
We started with it the Monday after we were at your talk and have not missed
a day. We were following the weekly Parasha readings but did not have a plan
for the rest of the Scriptures, and you have solved this problem for us! In
addition, I now have a place to record my testimony, thoughts and prayers
for the day. So blessed, thank you, thank you, thank you!!”

Hoppas snart återkomma som jag lovat med en summering av den aktuella boken The Messianic Church Rising.

Comments are closed.