The Messianic Church Rising del III

The Messianic Church Rising Del II
december 19, 2016
Presidentinvigningen i USA
januari 17, 2017

Detta blir den tredje och avslutande delen av min recension av Dr. Robert Heidlers bok The Messianic Church Rising (Den messianska församlingen reser sig).

Den första delen handlade om församlingens judiska rötter under dess första expansiva århundraden. Dr. Heidler skrev: ”En gång i tiden… fanns det en församling som fungerade”. Det var en församling som intog hela den då kända världen med storm. Den levde i kontinuerlig väckelse under flera generationer. Dr. Heidler betonar hur starkt judiskt präglad den första församlingen var. Av den anledningen kallar han den för ”den messianska församlingen” och menar att församlingen inte kommer att kunna återfå sin ursprungliga kraft utan att återvända till dess judiska rötter.

I del två tog jag upp fyra saker som Heidler menar att församlingen förlorade när den så småningom kapade av de judiska rötterna.

  1. Förundran och bävan inför Guds storhet
  2. Vördnaden och respekten för de Heliga Skrifterna
  3. Betoningen på familjen
  4. Den judiska inställningen till livet

Jag vill påminna om ett uttalande av okänt ursprung som Dr. Michael L. Brown citerar i sin bok The End Of the American Church Enterprise: ”Församlingen började som en judisk rörelse i Jerusalem. Den blev en filosofi i Grekland, en institution i Rom, en kultur i Europa och en business i Amerika.”

Men Gud har lovat en upprättelse i de sista dagarna. Elia ande och kraft kommer att utgjutas och Messias kommer att ha ett folk som är berett för hans ankomst.

Den här tredje och avslutande delen av min recension kommer ta upp bokens andra del som handlar om hur vi kan ta tillbaka förlorad mark. Hur kan församlingen idag återknyta kopplingen till de ursprungliga judiska rötterna?

Innan jag går in på detta vill jag nämna en intressant parallell mellan Dr. Heidlers och min egen upptäckt av de judiska rötterna. Dr. Heidler skriver i inledning till boken att hans andliga resa i detta avseende började med att han hösten 1997 fick en inbjudan att hålla ett seminarium i The Messianic Jewish Bible Institute i Odessa i Ukraina över ämnet ”Kyrkohistorien ur ett messianskt perspektiv”. Det var under studierna och förberedelserna inför detta seminarium som Dr. Heidler gjorde de andliga upptäckter han beskriver i boken, vilket förvandlade hans liv.

Dr. Heidler skriver att utifrån hans teologiska utbildning på Dallas Theological Seminary var hans uppfattning att kyrkan bröt med judendomen någonstans i mitten av Apostlagärningarna runt kapitel 15. Han blev förvånad när han upptäckte att apostlarna aldrig någonsin bröt med judendomen. Fram till Apostlagärningarnas sista kapitel beskriver Lukas Paulus förkunnelse som en gren inom judendomen.[1] Det var inte förrän 300 år senare som kyrkan under den romerske kejsaren Konstantin officiellt bröt med judendomen. Detta är oerhört viktigt att komma ihåg!

Hösten 1998, alltså ett år efter Dr. Heidler besök i Odessa, fick jag en inbjuden från samma messianska judiska församling och bibelinstitut i Odessa att undervisa där. Den resan förvandlade också mitt liv. Under tiden jag var där firade församlingen Basunhögtiden. Bredvid den lokal vi höll till i låg en ortodox judisk flickskola. Några av dessa flickor kom med på firandet och gensvarade på inbjudan att komma fram och ta emot Jeshua (Jesus) som deras Herre och Messias. Jag kommer aldrig att glömma församlingsföreståndarens frälsningsinbjudan utifrån Sakarja 12:10! Det grep mig oerhört djupt. Jag föll på knä bakom scenen och storgrät av tacksamhet till Gud att jag fick vara med om detta.

Denna upplevelse var en viktig andlig milstolpe i mitt liv och ledde bl a till att jag fick en väldigt stark kärlek till de bibliska, judiska högtider som kyrkan förkastat och en nyfikenhet att lära mig mer om de judiska rötterna av den kristna tron. Jag återvände förvandlad från Ukraina.

 

Inga enkla svar

Hur ska då församlingen i vår tid få tillbaka det den gick miste om när den tappade kontakten med sitt judiska ursprung? Dr. Heidler påpekar i inledningen av boken att det finns inga enkla svar på detta. Han varnar för två diken. Det första diket är att helt förkasta församlingens judiska rötter och förbjuda allt judiskt i församlingen precis som Konstantin gjorde. Det är förvånansvärt många pastorer idag som faktiskt hyser denna tragiska och bibelstridiga uppfattning. Spåren från 1700 år av antijudisk kristendom sitter tyvärr fortfarande mycket djupt i kyrkan.

Det andra diket är att helt omfatta judendomen och förkasta allt som uppfattas som kristet. Jag har beskrivit detta dilemma mer utförligt i artikeln ”En syn om församlingens upprättelse i den sista tiden” som du kan läsa här. Det tog flera hundra år innan församlingen tappade de judiska rötterna. Upprättelsen tillbaka igen kommer inte att ske över en natt. Den kommer att ta tid och den måste ta tid för att inte spåra ur!

Församlingens slutliga upprättelse kommer inte att ske fullt ut förrän den ursprungliga messianska, judiska rörelsen först upprättats i Jerusalem. Det är där församlingen har sitt ursprung och sitt andliga centrum. ”För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.” (Jes 2:3) Detta är en andlig princip som inte har förändrats och aldrig kommer att förändras. Lukas skriver om detta: ”Och han sade till dem: ’Det står skrivet att … omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.’” (Luk 24:46-47) Därför var Paulus som hedningarnas apostel noggrann med att påpeka: ”Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.” (Rom 15:19) Även Paulus blev tvungen att få sitt budskap godkänt av apostlarna i Jerusalem. Han skrev till galaterna:

”Efter fjorton år kom jag upp till Jerusalem igen, nu med Barnabas. Även Titus hade jag med mig. Jag reste dit efter en uppenbarelse och lade fram – enskilt, för de ansedda – det evangelium som jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag kämpade eller hade kämpat förgäves?” (Gal 2:1-2)

 

Några självklara saker

Även om alltså församlingens slutliga upprättelse kommer att ta tid och är beroende av den messianska församlingens upprättelse i Jerusalem finns det en del självklara saker som vi redan nu kan fastslå om vi vill börja få tillbaka det kyrkan gått miste om sedan apostlarna.

Dr. Heidler skriver som sin första punkt: ”Be Gud återupprätta hänförelsen av att lära känna Gud!” Sluta att intellektualisera Gud och försöka förklara honom i teologiska termer. Börja i stället sträva efter att lyda det han säger i sitt Ord! Detta är judiskt. Det är först när vi är villiga att göra Guds vilja som vi kommer att förstå sanningen. ”Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.” (Joh 7:16-17)

Målet med det kristna livet är att älska och tjäna Gud i vardagen genom att lyda hans bud. Aposteln Johannes förklarar detta väldigt tydligt:

”Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: ’Jag känner honom’ och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.” (1 Joh 2:3-6)

Bergspredikan, som utgjorde den första församlingens främsta katekes och handbok, måste återigen bli något centralt i våra liv. Det handlar i första hand om hur vi lever, inte i första hand hur vi tänker, vilket grekerna betonade och kom att prägla kristen teologi väldigt starkt.

Den kände amerikanske författaren Dallas Willard skriver: ”det mest kännetecknande för dagens kristna är att de inte har någon känsla eller förståelse för att en anpassning efter Kristi tydliga undervisning är något centralt i deras liv, och definitivt inte att det är något nödvändigt.”[2] Vilket tragiskt vittnesbörd! Vi måste få tillbaka den judiska betoningen på att lyda Guds bud, vilket de flesta kristna har tappat idag.

För det andra måste vi få tillbaka den judiska kärleken till de heliga Skrifterna. Börja studera Bibeln på djupet. Att tränga in i Bibeln är inte något bara för pastorer utan för alla lärjungar till Mästaren betonar Dr. Heidler. ”Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt.” (Ps 1:1-2)

En amerikansk affärsman berättade för mig för några år sedan hur han vittnade för en judisk kollega från Israel. Han började med att förklarade att han trodde på samma Gud och läste samma Bibel. Denne svarade: ”Jaha, så vad brukar du läsa då?” ”Jag tycker speciellt om att läsa i Psaltaren” sa amerikanen. ”Det gör jag med” sa affärsmannen från Israel. ”Jag brukar gå upp klockan fyra varje morgon och läsa igenom hela Psaltaren innan jag går till jobbet. På sabbaten läser jag igenom Psaltaren två gånger.” Den amerikanske affärsmannen blev helt förstummad. Vi måste få tillbaka den judiska respekten och kärleken till Skrifterna.

Att högläsa Guds Ord är en form av tillbedjan inför Gud. Det förekommer alldeles för lite av det idag i våra gudstjänster. Det står om vår Mästare: ”På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur Skriften.” (Luk 4:16)

För det tredje behöver vi låta hemmet åter bli centrum för vårt andliga liv. Dr. Heidler skriver: ”En bra församling är en underbar tillgång för att hjälpa dig i din andliga vandring. Men den viktigaste platsen i vandringen med Gud är ditt hem. Låt ditt hem bli en miqdash meyat, en liten helgedom. Gör det till en plats för tillbedjan och studier. Inbjud vänner till måltider, gemenskap, bön och delgivning av vittnesbörd.”

För det fjärde, låt Gud upprätta den judiska inställningen till livet. Lär dig att njuta av Guds godhet och fira inför hans ansikte. Se Gud i alla livets omständigheter och överflöda i tacksägelse! Tjäna honom med glädje i vardagen i allt du gör. Hela livet är en gudstjänst. ”Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.” (Kol 3:17) Inom judendomen finns det ingen uppdelning mellan andligt och vardagligt eller världsligt. Allt är andligt! Det är just i vardagen som vi är kallade att tjäna Gud i allt vi gör och säger.

 

Att få tillbaka en hel Bibel

Under den återstående delen av boken betonar Dr. Heidler två saker: nödvändigheten av att vi får tillbaka en hel Bibel och välsignelsen av att fira HERRENS högtider.

Kapitlet med underrubriken ”En ny syn på Gamla Testamentet” är utan tvekan en av bokens höjdpunkter. Dr. Heidler skriver: ”de flesta kristna använder enbart en liten del av den Bibel som Gud gett dem. Resten har stulits från dem av vår fiende. … en av satans mest effektiva vapen har varit att röva bort Guds Ord.”

Han fortsätter: ”Utgångspunkten för många kristna är att om det handlar om Gamla Testamentet så är det fel, förlegat och skadligt. Många har fått lära sig något i den här stilen: ’Om du är en sann kristen så ska du absolut inte göra någonting som står i Gamla Testamentet!’” Han fortsätter: ”Om vi har en negativ attityd till det Gamla Testamentet så förkastar vi också därmed det Nya Testamentet eftersom Nya Testamentet lär oss att uppskatta det Gamla Testamentet! … Jag tror att vi behöver omvända oss från att vi accepterat djävulens lögner om tre fjärdedelar av vår Bibel! … Många kristna har låtit djävulen stjäla bort tre fjärdedelar av Bibeln. De läser den inte, undervisar inte från den eller känner till den! DEN HAR STULITS FRÅN DEM! Gud har lagt ett svärd i våra händer… Men om du bryter av tre fjärdedelar så har du bara kvar en fickkniv! Gud vill att du ska ha ett helt svärd! En komplett Bibel!”

Ska vi komma tillbaka till den ursprungliga, apostoliska tron måste vi börja använda samma Bibel som apostlarna använde. De hade inget Nya Testamente att utgå ifrån när de predika evangeliet. De predikade utifrån det vi kallar för Gamla Testamentet. Jesus drev djävulen på flykten genom att enbart citera från Mose Lag och säga: ”Det står skrivet!” Idag tror de flesta kristna att Jesus kom för att upphäva Mose Lag!

Grunden till hela den bibliska uppenbarelsen om Gud finns i Mose Lag. Tar vi bort den grunden rasar hela huset samman. I Lagen som de flesta kristna har avskaffat finns nyckeln till att förstå hela Bibelns budskap. Vi måste inse att Bibeln är en enda bok med en enda författare från början till slut: den helige Ande! Han motsäger aldrig sig själv. Budskapet är exakt detsamma genom hela Bibeln om vi låter den helige Ande uttolka den för oss.

Jag vill här passa på att rekommendera de kommentarer och förklaringar till Mose Lag som jag ger ut varje vecka. De har revolutionerat mitt och många andras liv. Du kan prenumerera på dessa kommentarer här. Lär känna din Bibel från grunden i Mose Lag! Det står i Lukas: ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna.” (Luk 24:27) Vi måste börja läsa Bibeln från början om vi ska förstå den! Vi måste få tillbaka en hel Bibel!

 

Några avslutande ord

Dr. Heidler avslutar boken med att undervisa ingående om välsignelsen av att fira HERRENS högtider och hur man praktiskt kan göra detta. Detta ämne har jag behandlat i flera andra artiklar på nätet och speciellt i ett studiehäfte som du kan beställa här. Jag väljer därför att inte gå in på detta stora ämne i denna recension av Dr. Heidlers bok mer än att starkt betona följande: det finns ingen motsättning mellan att fira sabbat och att fira gudstjänst på söndagen. Det är två olika saker. Den första församlingen gjorde bådadera!

Jag vill avsluta med att lyfta fram några varningens ord som Dr. Heidler tar upp när det gäller återupptäckten av våra judiska rötter. Fastna inte i lagiskhet och nöj dig inte med yttre former! Yttre former är inte fel, men se till att du sätter livet och gemenskapen med Gud genom den helige Ande först så att de yttre formerna uttrycker något som du redan har fått uppenbarelse och förvissning om på insidan!

Vi behöver också använda vishet och balans när det gäller bruket av hebreiska namn och uttryck annars kan de lätt skapa onödig distans till andra trossyskon som inte är vana vid dem.

Kom också ihåg att hedningar som kommit till tro på Messias står inte i samma förhållande till att hålla Mose Lag som vad judar gör. Apostlarna klargjorde detta i Apostlagärningarna 15. Detta är återigen ett stort ämne som det är omöjligt att behandla utförligt i denna recension.

Låt oss be ivrigt om församlingens fulla upprättelse tillbaka till de ursprungliga judiska rötterna så som Gud tänkt det från början! Det är bara den församlingen som kommer att bestå genom alla prövningarna i den yttersta tiden och vara redo inför Messias ankomst.

I en kommande artikel kommer jag att presentera den vision Gud gett mig för församlingens fulla upprättelse tillbaka till våra ursprungliga rötter. Må så ske snart i vår tid!

[1] Se Apg 28:17, 22!

[2] Dallas Willard, The Divine Conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in God (New York, NY: HarperOne, 1998) sid. xv, översatt till svenska.

Comments are closed.