VIDEO: Vill du se en förändring i Sveriges israelpolitik?

VIDEO: Ska vi be för alla partier? #Valet2018
mars 2, 2018
VIDEO: Radikalt ord till frikyrkan – Marcus Bloom
mars 15, 2018

Politiker hänvisar till Bibeln i sitt helhjärtade stöd till Israel.

“Sveriges mellanöstern-politik är ett fullständigt skämt…Än allvarligare är att den bidrar till att underblåsa antisemitism och terrorism.” Margot Wallström visar “att den svenska regering förlorat sin moraliska kompass i utrikespolitiken.” “Trump har nu gjort det som redan är självklart och som judarna själv har känt till i tretusen år då kung David köpte platsen som idag är Tempelberget.” “Vårt lands ambassad bör givetvis vara förlagd i [Jerusalem]. Jerusalem är Israels huvudstad.” “Med en Sverigedemokratisk utrikespolitik kommer Israel, till skillnad från nu, ha en vän i Sverige och svensk utrikespolitik.“

SD:s Israelpolitik | Björn Söders riksdagstal och debatt, utrikesdebatten den 14 februari 2018.

Comments are closed.