parallax background

Om bön och fasta

Att be Fader vår
mars 20, 2018
50 dagar för Sverige
mars 27, 2018

Kära bönekämpar!

Jag prisar och tackar Gud för var och en av er som anmält sig till Sverige 7:14 för att be för vårt land, som nu befinner sig i vågskålen inför valet i höst 9 september!

Paulus sa i sitt tal på Areopagen i Aten:

”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud.” (Apg 17:26-27)

Gud har skapat Sverige för att Sverige som nation ska söka honom. I Jesu avsked till sina lärjungar sa han: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt 28:18-19) Messias har också fått löftet från Fadern: ”Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom.” (Ps 2:8)

Det är utifrån detta perspektiv och den auktoritet vi fått av vår Mästare som vi ska be för Sverige som en av jordens ändar att vända om från sin olycksväg till Honom. Jesus har köpt Sverige med sitt eget blod och Sverige tillhör Honom. Gud har skapat Sverige och Hans avsikt är att Sverige ska söka Honom. Vi ska i våra böner be om detta.

Jag gläder mig ofantligt över den starka mobilisering till bön för vårt land som ägt rum på kort tid till Sverige 7:14 och ber varje dag för var och en av er att Herren ska ge er sin välsignelse, kraft och ledning att be. ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om.” (Rom 8:26)

Det finns ett pris att betala

Vi har nio månader på oss att be fram till valet i höst från det att denna bön drog igång i januari. Det är den tid det tar för ett foster från befruktning fram till födsel. I bönen är vi kallade att med Guds hjälp be fram ett nytt Sverige! ”Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” (Sak 4:6)

Vi ska dock inte tro att det kommer att gå lätt att ändra på Sveriges andliga kurs. Det kommer att kräva ett enormt födsloarbete i bön i den Helige Andes kraft och det finns ett pris som vi måste vara villiga att betala för detta.

Innan jag fick detta böneinitiativ från Herren, hade jag bett andra att hjälpa mig be att Herren skulle förnya mitt böneliv. Han svarade på den bönen och vill uppmuntra var och en att det Gud gjorde med mig, kan han också göra med alla som är villiga till det. Även om det också innebär en uppoffring, så har bönen blivit en enorm glädje för mig som jag inte vill gå miste om för någonting i världen.

Det finns tre faser i utvecklingen av ett starkt personligt böneliv. Det börjar med en längtan att be. Om längtan är tillräckligt stark leder den till att man disciplinerar sin tid till att prioritera bön. Denna disciplin leder slutligen till en glädje i att be.

I detta utskick vill jag nu undervisa lite grann om fasta.

Fasta

Vi nämnde förra veckan om det vittnesbörd vi fick från en broder som gått med i Sverige 7:14:

”Har känt en oro i min ande under flera år över precis det som nu sker, och 2014 fick jag en omskakande syn över det andliga läget i landet. Det var en våldsam kamp mellan stora mäktiga andefurstar på ena sidan och stora änglar på andra. Det var en kamp om landet! Jag fick också se en nyckel i guld och på den nyckeln så stod det ’bön och fasta’.”

Att fasta är ett oerhört mäktigt vapen i andevärlden. Det är möjligt att vi kommer att utlysa en speciell fasta längre fram. Men det Gud lagt på mitt hjärta för Sverige 7:14 just nu, är att uppmana alla som kan att börja fasta regelbundet en eller två dagar varje vecka fram till valet i höst.

Precis som det är en biblisk sed att be tre gånger om dagen, finns det också en gammal biblisk sed att fasta två dagar i veckan. Det står om farisén som bad: ”Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in.” (Luk 18:12) Även om denne farisé fastade med fel motiv, så ska inte vanan att fasta två gånger i veckan ses som något negativt. Tvärtom, precis som tiondegivande, som farisén också skröt med är en gudfruktig vana, så är också att fasta två dagar i veckan en gudfruktig vana.

Att fasta två dagar i veckan praktiserades i den första församlingen där man fastade varje onsdag och fredag. Denna sed omnämns både i den urgamla skriften Didaché från slutet av första århundradet samt i den senare Apostolic Constitutions. John Wesley upplivade denna urkristna tradition bland alla metodister när metodistväckelsen bröt igenom i England och utöver världen. Han vägrade att ordinera en förkunnare som inte fastade åtminstone varje fredag.

Idag har en av de bästa hälsometoderna fått namnet 5:2-metoden, utifrån att man äter fem dagar i veckan och fastar två dagar i veckan. Så denna vana är tydligen också hälsosam.

Jag överlåter åt var och en att bestämma om du vill praktisera detta med fasta och hur du i så fall vill praktisera det. Den bibliska modellen var att fasta från soluppgång till solnedgång, alltså inte ett fullt dygn utan snarare ett halvt dygn. På väldigt nordliga breddgrader så blir detta emellertid nästan ett helt dygn under sommaren och nästan ingen fasta alls under vintern om man går efter denna modell. Så var och en kan bestämma själv.

Det finns också olika typer av fasta. Den normala bibliska fastan är att man avstår från både mat och dryck. Men man kan också fasta från mat men dricka vatten, att fasta enbart en måltid eller att fasta från viss typ av mat som läckerheter och sötsaker som Daniel gjorde: ”Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun.” (Dan 10.3)

Vi ger full frihet åt var och en i detta att göra det man upplever vara rätt. Men vi rekommendera alla att praktisera någon form av fasta en eller två dagar i veckan, förslagsvis onsdagar och fredagar. Detta är en stark biblisk tradition från den första församlingens tid när evangeliet bröt fram med kraft över hela den då kända världen. Det är också förmodligen seden med sådana här fastedagar Paulus talar om när han skriver i Romarbrevet:

”Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud.” (Rom 14:5-6)

I slutet av januari började jag fasta en dag i veckan från kvällen fram till klockan 4 dagen därpå. Jag har nu börjat utöka denna typ av fasta till två dagar i veckan, på onsdagar och fredagar. Jag vill uppmuntra alla som kan att börja fasta från åtminstone en måltid en dag i veckan, förslagsvis fredagar. Du kan sedan utöka detta allteftersom Anden leder dig och ger dig nåd till detta.

Fastan är ett bibliskt sätt att ödmjuka sig inför Gud för att förstärka bönens kraft. Det står t ex om Ezra:

”Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar. Ty jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: ’Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl, men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom.’ Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss.” (Esr 8:21-23)

Likaså står det profetiskt om Messias: ”Jag bar sorgdräkt när de var sjuka, jag kuvade min själ med fasta och bad med nersänkt huvud.” (Ps 35:13) I den engelska NIV översättningen står det: ”Yet when they were ill, I put on sackcloth and humbled myself with fasting. When my prayers returned to me unanswered.” Översatt blir det: ”När de var sjuka klädde jag mig i säckväv och ödmjukade mig med fasta när mina böner återvände obesvarade.” Fasta kan ge den extra kraften i bönen till att bryta igenom.

Det kända löftet i Joels bok om Andens utgjutande i den sista tiden föregås av tre uppmaningar till att fasta:

Pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling. Samla de äldste, samla alla som bor i landet, till HERRENS, er Guds, hus, och ropa till HERREN. …Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. …Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. …Må prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: ’HERRE, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud?’” (Joel 1:14; 2:12-13, 15, 17)

Må Herren återigen utgjuta sin Ande över Sverige genom ett folk som ber och fastar! Jesus sa inte: ”Om ni fastar” utan När ni fastar. (Matt 6:1.6) Och vidare: ”Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då skall de fasta.” (Matt 9:15) Vi lever nu i en tid då vi väntar på att Brudgummen att komma tillbaka och då ska vi fasta.

En presentation av Sverige 7:14 på video

Nu finns uppropet till att be för valet på video. Sprid denna video till så många som möjligt. Låt oss be att Gud använder denna video till att väcka många att be för Sverige och valet i höst!

Jag planerar också att starta en video podcast för att undervisa om Sveriges allvarliga läge och väcka upp kristna till att be för Sverige och valet. Jag ber er alla att be för detta projekt att Gud ska använda dessa podcasts till att nå ut till många! Vi har knappa nio månader på oss!

Jag ber att det ska bli en kursändring i KD så att de vill vara med och rädda landet och välja Sverigedemokraterna före Socialdemokraterna och få framgång i valet!

Vi är inne i en nio månaders födelseprocess. Gud behöver lära oss uthållighet och att inte ge upp. ”Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.” (Rom 12:12) Han vill att vi kommer till Honom gång på gång, dag efter dag utan att tröttna. ”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt.” (Luk 18:7-8)

Jag ber att Guds Ande ska vila mäktigt över dig när du ber!
Lars Enarson

Comments are closed.