Israel 70 – Halleluyah!

VIDEO: LIVSFARLIGA UNGERN? Bönesvar, Dagen-debatt och socialism
april 22, 2018
VIDEO: En ny pingst! Sänd Din eld!
maj 13, 2018

Halleluja är det ord som förenar alla över hela världen som älskar Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.
Grattis Israel på 70-årsdagen!
Gud tillhör äran i evighet!
”Fräls oss, HERRE, vår Gud, och församla oss från hednafolken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. Lovad vare HERREN, Israels Gud, från evighet till evighet! Och allt folket skall säga: ‘Amen.’ Halleluja!” Ps 106:47-48

Comments are closed.