parallax background

Alefkursen: om den kristna trons judiska rötter

En syn om församlingens upprättelse i den sista tiden
mars 8, 2016

En grundkurs för alla


A lefkursen handlar om den kristna trons andliga rötter från de femtio första åren efter Andens utgjutande på Pingstdagen i Jerusalem. Hur såg tron på Mästaren från Nasaret ut innan kristendomen uppstod som en religion skild från det judiska folket?

Du kan förvänta dig många spännande ”aha-upplevelser” och upptäcka sådant du inte förut sett i Guds ord.

Lektion 1-6
Författare: Lars Enarson och Johannes Enarson

Börja med alef


A lpha är den första bokstaven i det grekiska alfabetet. Alef är den första bokstaven i det hebreiska alfabetet. Tron kom från början från det judiska folket. Precis som det judiska folket nu vänder tillbaka till sitt eget hemland igen efter två tusen år, så vänder också idag många kristna tillbaka till sitt ursprungliga andliga hemland.

Alla apostlarna och Jesus själv var uppväxta i synagogan och tänkte, talade och skrev utifrån ett judiskt perspektiv. Det var denna andliga miljö som de första hedningarna som kom till tro inlemmades i. Det är dessa rötter Alefkursen handlar om.

Comments are closed.