parallax background

Jerusalems historia och framtid studiebok

Stötestenen
juli 6, 2016
Herrens högtider studiebok
juli 6, 2016

Om jag glömmer dig, Jerusalem...


J Jerusalem — den Store Konungens stad, förvisso finns den ingen annan stad som denna. De första troende, judar som hedningar, hade sitt framtidshopp knutet till Jerusalems upprättelse vid Messias återkomst. Det är därifrån Han kommer att regera över nationerna när Guds rike kommer till jorden, så som profeterna sagt. Denna studiemanual på 37 sidor om Jerusalems historia, från Edens lustgård till Paradiset, är en fascinerande undervisning om vårt bibliska hopp.

“Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.” (Upp 21:2)

Comments are closed.