parallax background

Den stora skökan

En syn om församlingens upprättelse i den sista tiden
mars 8, 2016
Stötestenen
juli 6, 2016

Vem är hon?


I Uppenbarelseboken skriver aposteln Johannes mer om den stora skökan än om antikrist och den falska profeten tillsammans. Varningen som ges är mycket allvarlig, "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor." (Upp. 18:4) Med tanke på denna varning och de stränga domar som ska komma över skökan, är det helt nödvändigt att vi förstår vem hon är.

Det är hög tid att blåsa i shofaren, låta larmet ljuda och ta Jesu befallning i Lukas 21:36 på allvar, "Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."I den här boken kommer du att få hjälp att tydligt se vem den stora skökan är. En otroligt viktig bok i ändens tid!

”På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.”
– Uppenbarelseboken 17:5-6

Comments are closed.