UPPSALA BÖNEDAGAR 11-13 JAN

STOCKHOLM 5 SEP, Raoul Wallenbergs torg
september 1, 2018
När föddes Messias?
december 24, 2020

“Jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig!” Sveriges öde ligger fortfarande i vågskålen.

Kom till bönedagar i Uppsala 11-13 jan

fred kl 19
lörd kl 18
sönd kl 17

Vaksalaskolan aula

LIVESTREAM: https://youtube.com/c/larsenarson

”Ge oss hjälp mot ovännen, människors hjälp är utan värde. Med Gud kan vi göra mäktiga ting, han skall trampa ner våra fiender.” (Ps 60:13-14)

Sveriges öde och framtid ligger i vågskålen. Fortfarande har Sverige ingen ny regering efter valet i september. Den 16 januari kommer riksdagen att rösta för tredje gången om en ny statsminister. Har inget nytt alternativ godkänts av riksdagen senast 24 januari blir det extraval i april.

I denna kritiska situation för landet har Gud lagt på mitt hjärta att inbjuda till extra bönedagar i Uppsala 11-13 januari. Det blir öppna bönesamlingar: 

– fred kl 19
– lörd kl 18
– sönd kl 17 

Plats: Vaksalaskolans aula, Väderkvarnsgatan 25

Angående bra logi centralt i Uppsala rekommenderas Hotell Kvarntorget med 11 min. gångväg till Vaksalaskolan och extra förmånligt pris för alla som kommer till bönedagarna. Dubbelrum 495kr/natt och enkelrum 395kr/natt inkl frukost. Mejla hotellkvarntorget3@gmail.com med ditt namn och kontaktinformation så skickar de bekräftelse.

Under dagtid blir det speciella samlingar för pastorer och ledare. Föranmälan är nödvändig till dessa ledarsamlingar. Klicka här för anmälan! Närmare information kommer att skickas ut till de som anmält sig.

Med mig kommer jag att ha vice föreståndaren för bönehuset Sukkat Hallell i Jerusalem, Gary Klein. Gary är en smord profetisk förebedjare som står i en internationell tjänst och har Sverige starkt på sitt hjärta.

Uppsala är Sveriges andliga huvudstad. Vi kommer att be utifrån tre avgörande teman för Sveriges framtid som alla är knutna till Uppsala.


1. Uppsala möte 1593

”Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld.” (Hes 1:4) ”Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN, och likt en slägga som krossar klippan?” (Jer 23:29)

Det var på Uppsala möte 1593 som reformationen i Sverige bekräftades genom det historiska beslutet att den Heliga Skrift, “the helige propheters, evangelisters och apostlars skrifvelser”, utgör det enda rättesnöret för lära och liv. De närvarande på mötet lovade inför Gud att ”de var redo att våga liv och blod” för detta beslut. Det står om de som vinner seger över satan: ”De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.” (Upp 12:11) 

Inom femtio år efter detta möte hade Sverige förvandlats från att ha varit en obetydlig nation i en avkrok till en stormakt i Europa med ett avgörande inflytande på hela världshistorien. Gud använde Sverige till att rädda och befästa reformationen genom den Westfaliska freden och blev en världsmakt “då ärat ditt namn flög över jorden”.

Det som hände utifrån Uppsala möte 1593 ingår fortfarande i Sveriges DNA och profetiska kallelse. Rolf Wiström uttryckte detta i boken ”Guds plan för Norden” som utkom första gången 1952. Redan på 1930-talet hade Gud talat till honom utifrån orden i Hesekiel:

”Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall, och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. De såg ut som människor. … De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden.” (Hes 1:4-5, 12-13)

Herren sa till Wiström: ”Över Nordens länder ligger ett lysande moln, laddat med Guds kraft. …Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi ska uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner.” 

Vi ska be att Guds kallelse på Sverige och Norden ska gå i fullbordan! Må samma källa till liv och välsignelse som uppstod från Uppsala möte 1593 välla fram igen från Sverige över hela Europa! Detta blir fredagens tema.

2. Judesuggan i Uppsala domkyrka

”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” (1 Mos 12:3)

I Uppsala domkyrka finns en “judesugga” från medeltiden i form av en skulptur på en pelare bara några meter från huvudaltaret. Den föreställer judar som sugar från spenarna på en gris, samtidigt som en rabbin lyfter upp svansen över analöppningen. En grotesk, hädisk skulptur som avslöjar den antisemitism och det djupa judeförakt som påverkat svensk kristenhet i snart tusen år och fortfarande vilar som en tung förbannelse över landet. 

Den lutherska reformationen och Uppsala möte 1593 gjorde aldrig upp med denna fruktansvärda synd. Luther skrev t ex om samma judesugga i hans hemkyrka i Wittenberg i skriften ”Vom Shem Hamphoras” (1543):

”Här i vår kyrka i Wittenberg är en sugga skulpterad i sten. Unga grisar och judar ligger och diar under henne. Bakom suggan står en rabbi böjd över suggan, lyfter upp hennes högra ben, håller hennes svans högt och tittar intensivt under svansen in i hennes Talmud, som om han läste något skarpsinnigt och extraordinärt, och det är säkert härifrån de får sin Shemhamphoras” [Guds heliga namn].”

Om Sverige ska komma in i sin profetiska kallelse i ändens tid till välsignelse för Europa och världen måste vi inför Guds ansikte på djupet göra upp med denna antijudiska förbannelse som fortfarande påverkar svensk kristenhet!

Israel utgör nyckeln till Sveriges framtid och välsignelse! Guds ord säger om Israels upprättelse i den sista tiden: ”Ty det hednafolk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hednafolk skall i grund förgöras.” (Jes 60:12) Ska Sverige bli en ”fårnation” som står med Israel eller fortsätta att vara en ”getnation” som går under? Detta blir temat för lördagens samlingar.

Just nu befinner sig Sveriges framtida öde i vägskålen. Sverige måste få en ny israelvänlig regering! 

3. Påvestenen vid Uppsala högar

”Då sade han till mig: ’Detta är förbannelsen som går ut över hela landet.’” (Sak 5:3)

1989 besökte Katolska Kyrkans överhuvud Sverige för första gången. I samband med detta höll påven Johannes Paulus II en mässa vid Gamla Uppsala högar. Den s.k. påvestenen sattes upp som ett monument över denna händelse, vilken utgjorde en direkt andlig motpol till Uppsala möte 1593.

Från detta besök har påven och Katolska Kyrkan börjat ta tillbaka kontrollen över svensk kristenhet med rasande fart. Sverige har gått med i EU och som ett brev på posten har också islam vällt in över landet.

Reformationen ses idag bland många mer som ett misstag än en välsignelse. Vi behöver inför Guds ansikte bryta detta antikristliga inflytande över Sverige och förlösa Guds välsignelse igen!

Vi ska be om ett uppvaknande från det andliga avfallet och den profetiska blindheten över svensk kristenhet så att Sverige kan komma in i sin profetiska kallelse. Det blir temat på söndagens bönesamlingar.

“Jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig!”

”När de hörde det, ropade de endräktigt till Gud och bad … När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.”(Apg 4:24, 31)

Vi samlas till bönen i Uppsala för Sveriges framtid utifrån Jakobs rop till Gud under hans brottningskamp vid Peniel: “Jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig!” Vi förväntar oss att Gud kommer att svara på bön.

Kom till Uppsala och var med att ropa i endräkt till Gud för Sverige!

En av bedjarna i Sverige 7:14 skriver i en hälsning:

”Jag får till mej inför bönedagarna: 

’Ropa till mej i enhet och lägg bort era förebråelser gentemot varandra. Då ska jag utgjuta min Ande så ni ber i ande och sanning. Proklamera korsets kraft, försoningen och förbundsblodet – mot hedendom och för en upprättad och andeinspirerad kristendom.’

Jag bad för Svenska kyrkans ledning och fick att vi ska be att de får sparken och byts ut. Något omskakande alltså. De släpper ju in avguden Allah både i kyrkan och i landet. 

Får också till mej att i Uppsala finns nyckeln till Sveriges religiösa och andliga liv. Ser inom mej en bild hur det går vågor i ringar från bönesamlingen ut över landet.” (Slut citat)

Inbjud andra!

Skicka denna inbjudan till andra som du har förtroende för och som du vet skulle vilja vara med.

Vi kommer att sända samlingarna live via Youtube och Facebook för alla som inte kan ta sig till Uppsala så att fler församlingar, bönegrupper och enskilda runt om i landet kan vara med i bönen. Se larsenarson.com!

Gud har rest upp Sverige 7:14 som en profetisk bönerörelse i frontlinjen för att gå in i den här bönekampen. Vi ska fortsätta den under 2019. När jag ser tillbaka på det år som gått tackar och prisar jag Gud för Sverige 7:14 och allt det han redan gjort som svar på bön. Nu ska vi göra en förnyad överlåtelse till bön under det kommande året.

Sverige har sjunkit djupt. Oerhört djupt. Antikrists ande har fått ett väldigt starkt grepp om Sverige. Det kommer att ta tid att vända på skutan och mycket mer bön behövs. Men vi tror på seger!

”Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen.” (1 Joh 4:3-4)

Under 2018 har den destruktiva utvecklingen stoppats upp genom våra böner. Riksdagen röstade igenom en M/KD budget före juluppehållet!! Det är ett stort bönesvar! Vi ska fortsätta be och tro att det vänder rejält för Sverige under 2019. Med Gud är allting möjligt. 


Comments are closed.