top of page
Search
  • Writer's pictureLars Enarson

Löften om väckelse i ändens tid (Swedish)

Updated: Jun 9, 2022


Svar till kommentar på videon "Prövningens tid" (och liknande frågor).

"Står det något i Skriften om väckelse i ändens tid? Säger inte Människosonen tvärt om: 'När jag kommer ... finns då tro på jorden?'"

Svenska Folkbibelns översättning av Luk 18:8 lyder: ”Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?” Jesus talar om uthållighet i bönen och tillämpar det specifikt på bönen att han ska komma och upprätta Guds rike (Luk 11:2). Frågan han ställer är hur många som kommer att hålla ut i den bönen till dess han kommer. Det handlar inte om att det inte kommer att finnas några frälsta på jorden då.


Det kommer inte enbart att bli ett stort avfall i den sista tiden utan det finns även många löften om en stark väckelse. Du har framför allt Joels profetia som kommer att uppfyllas i dess fullhet. ”Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.” (Apg 2:17, 21) Denna profetia är speciellt kopplad till tiden för Jesu återkomst. Allt kött betyder allt kött och inte enbart det judiska folket.


Jesus säger också att skördetiden är tidens slut (Matt 13:39) och att skörden är stor (Matt 9:37). Huset ska bli fullt (Luk 14:23). Mitt i alla födslovåndor med lidande, förföljelse och avfall, säger Jesus: ”Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.” (Matt 24:14) Uppenbarelseboken talar om en så stor skörd av alla folk och stammar och länder och språk under den sista tidens stora nöd att ingen kan räkna dem alla. (Se Upp 7:9-14!)


Precis som Johannes Döparen förberedde Jesu första ankomst och stora folkskaror kom till tro, så kommer samma Elia ande och kraft att utgjutas i den sista tiden och bereda vägen för Jesu återkomst. ”Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse.” (Mal 4:5-6)


Jesus kommer att få en brud full av härlighet, vilket förutsätter en väckelse med en stark andeutgjutelse.


”Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara.” (Ef 5:25-27)


Församlingen kommer att bli så full av härlighet att den till sist kommer att uppväcka Israels avund.


Jag frågar nu: De [Israel] har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att väcka deras avund. … Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva: förhärdelse har drabbat en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst.” (Rom 11:11, 25-26)


Lars Enarson
458 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page